Wie is Marli Fritz?

Reeds as kind het Marli uitgeblink in drama en redenaars kompetisies. Haar passie vir die uitvoerende kunste het net bly groei tydens haar hoërskool loopbaan by Martin Oosthuizen Hoërskool in Kakamas, Noordkaap. Die gevolg is dat sy die prestasies ingeryg het vanaf 1990 waar sy as standerd 7 skolier uitgestaan as algehele wenner van die ATKV Redenaarskompetisie, gevolg op Naaswenner in die semifinaal in 1991 en streekswenner in 1993.

Die lys van haar prestasies het van daar af net bly groei . Sy is as Beste spreker aangewys 2 jaar na mekaar by die NWK landboukongres waar sy Kakamas Boerevereniging verteenwoordig het. Sy het ook as voorsitter van die Debatsvereniging gedien vanaf 1991 tot 1993 waar tydens sy toekennings ontvang het van die ATKV vir buitengewone bydrae gelewer ten opsigte van Toneelspel nadat sy by die ATKV kunstefees ‘n goue medalje verower het vir Tiener Toneel en Voordrag in 1993.

Sy het ook passievol deelgeneem aan Trompoppies en skoolkoor wat haar veelsydige talente ontbloot het.

Na skool het Marli Baccalaureus Procurationis (B. Proc) gaan studeer by die Pukke met Afrikaans-Nederlandse Drama addissioneel tot haar graad. Sy het vinnig haar voete gevind tydens Interver redenaars en debat kompetisie, asook haar kampus se Revue groep in 1994. Sy is in 1995 gekies as voorsitter van PUK Redenaars en Debatsvereeniging en as bestuurslid van die Revue Groep waar sy gedien het tot 1998.

Sy voltooi haar Redenaarsbeoordeling en Teaterpraktyk Kursusse in 1995 en tydens 1997 haar Debatsbeoordelings Kursus. Marli het haar vernuf as beoordelaar by ATKV se interskole redenaars byeenkomste begin ontwikkel. Die jaar daarna het sy begin met die afrigting van redenaars en debat deelnemers.

Sy het ook in 1998 haar meriete sertifikaat verwerf van die Noordwes Universiteit vir die bevordering van die kultuur aan die Potchefstroomse Universiteit.

In 1999 verwerf sy haar B.Proc graad waarna sy haar loopbaan in die korporatiewe wêreld nagejaag het, maar nooit die liefde vir die uitvoerende kunste verloor het nie.

In 2014 keer sy terug na haar liefde vir drama en voordrag met die loods van Dixie Drama Kamer in Nelspruit, Mbombela. Vir Marli is dit belangrik om op hoogte te bly van die huidige tendense en akkreditasies in die bedryf. In 2015 en 2016 voltooi sy ‘n drama kursus by Annette Engelbrecht Academy of Drama.

En tydens 2018 ontvang sy haar akkreditasies as ‘n geregistreerde beoordelaar by ATKV (JVR-18-10-03-26), Oppitong, Drama beoordelaar by die Nasionale Kunste Assosiasie (ER7077) en voltooi die Eisteddfod afrigtings Kursus by Henk Viljoen.

Sy is nou besig met die ATKV Drama Indaba aangebied deur André Velts, Henry Mylne en Schalk Schoombee.

Dixie Drama kamer is ook as skool geaffilieer by Nelspruit Eisteddfod, Nasionale Eisteddfod, Oppitong en Radikale Redenaars, maar skryf wel die kinders onder hulle onderskeie skole in vir prestasie erkenning op skoolvlak.