Ontwikkel jou kreatiwiteit

Dink op jou voete, dink uit die boks uit. Leer hoe om jou kommunikasie en aanbiedings vaardighede te verbeter, bou jou selfvertroue en skep 'n duidelike visie vir jou lewe vorentoe. Ons studie program bied studente 'n veilige en ondersteunende omgewing om te leer en hulleself kreatief uit te druk. Maak vir jou kind die deur oop na geleenthede vir 'n nuwe potentiële loopbaan terwyl hy as mens ontwikkel en emosioneel groei

Bou jou selfvertroue, selfbeeld en intellektualiteit

Dixie Drama Kamer bied prettige kultuuraktiwiteite aan op Laerskool Nelspruit se skoolterrein. Dit maak dit veilig, maklik en moeiteloos om saam met ander aktiwiteite in die middae in te pas. Die drama skool is suiwer opvoedkundig en gegrondves op die onderrig van ontwikkeling, optrede en redevoering. Kinders word gevorm en geslyp deur middel van drama om sodoende 'n selfversekerde persoon uit te stap wat weet wie hy/sy is en waarheen hy/sy op pad is.

Onthou beter, praat beter, lees beter en luister beter

Een van die grootste en ontasbare voordele van kinders wat spraak- en dramaklasse bywoon, is heel moontlik die emosionele kwosiënt. Dit staan ook bekend as EK(EQ), en dit behels die vermoë om die seine van mense rondom hulle te lees en toepaslik daarop te reageer. Dit verhoog op hul beurt hul vermoë om hul emosies beter te hanteer. Behalwe vir hierdie vaardighede, ontwikkel jou kind ook sy onthou vermoë wanneer hy teks moet leer. Verbeter sy spraak wanneer hy duideliker praat sodat sy gehoor hom kan verstaan, en luister hy fyner om nie sy invalle in die drama stuk te mis nie. Dit bou sy/haar konsentrasie wat hy/sy weer kan toepas op lees aktiwiteite. Deur drama leer jy speel-speel nuwe vaardighede aan.