Ontwikkel jou kreatiwiteit

Dink op jou voete, dink uit die boks uit. Leer hoe om jou kommunikasie en aanbiedings vaardighede te verbeter, bou jou selfvertroue en skep 'n duidelike visie vir jou lewe vorentoe. Ons studie program bied studente 'n veilige en ondersteunende omgewing om te leer en hulleself kreatief uit te druk. Maak vir jou kind die deur oop na geleenthede vir 'n nuwe potentiële loopbaan terwyl hy as mens ontwikkel en emosioneel groei

Bou jou selfvertroue, selfbeeld en intellektualiteit

Dixie Drama Kamer bied prettige kultuuraktiwiteite aan op Laerskool Nelspruit se skoolterrein. Dit maak dit veilig, maklik en moeiteloos om saam met ander aktiwiteite in die middae in te pas. Die drama skool is suiwer opvoedkundig en gegrondves op die onderrig van ontwikkeling, optrede en redevoering. Kinders word gevorm en geslyp deur middel van drama om sodoende 'n selfversekerde persoon uit te stap wat weet wie hy/sy is en waarheen hy/sy op pad is.

Onthou beter, praat beter, lees beter en luister beter

Dixie Drama Kamer bied prettige kultuuraktiwiteite aan op Laerskool Nelspruit se skoolterrein. Dit maak dit veilig, maklik en moeiteloos om sam met ander aktiwiteite in die middae in te pas. Die drama skool is suiwer opvoedkundig en gegrondves op die onderrig van ontwikkeling, optrede en redevoering. Kinders word gevorm en geslyp deur middel van drama om sodoende 'n selfversekerde persoon uit te stap wat weet wie hy/sy is en waarheen hy/sy op pad is.